Career

Distilia to firma specjalizująca się w sprzedaży unikatowych butelek rzadkich alkoholi, takich jak whisky, koniak i rum. Naszą misją jest pomoc kolekcjonerom w znajdowaniu, kupowaniu i wycenianiu prawdziwych rarytasów. Dla naszych klientów budujemy kolekcje lub pomagamy przy każdej transakcji. Dodatkowo oferujemy możliwość zakupu całych beczek rzadkich i starych alkoholi i zabutelkowania ich jako specjalne limitowane edycje.

Specjalista ds. operacyjnych

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. operacyjnych
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Zarządzanie magazynem towarów (przyjęcia, wydania, przesunięcia między magazynami).
 • Organizacja wysyłek towarów (w kraju i za granicą).
 • Weryfikacja i obsługa dokumentacji produktowej.
 • Obsługa umów, faktur.
 • Monitorowanie wpłat i zakupów.
 • Wsparcie operacyjne działu sprzedaży.
 • Przygotowywanie okresowych raportów, zestawień.
 • Zadania zlecone przez przełożonego.

Wymagania:

 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności excel).
 • Dokładność, rzetelność, dbałość o szczegóły.
 • Umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Szkolenie w zakresie zajmowanego stanowiska.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Pracę w biurze w centrum miasta.
 • Stanowisko umożliwiające zdobywanie szerokiej wiedzy.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres office@distilia.com

W CV proszę dodać następujące oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Distilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000867527. Z Administratorem można się skontaktować listownie na ww. adres lub za pomocą email info@distilia.com

Kandydata dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, prowadzonego przez spółkę. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody, dane przetwarzane będą w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Kandydata danych jest ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wyrażona przez Kandydata zgoda.
Odbiorcami Kandydata danych osobowych są operatorzy systemów informatycznych, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Kandydata dane osobowe nie są przekazywane organizacji międzynarodowej.

Dane przechowywane będą:
• w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
• w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym była wyrażona zgoda.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Kandydat posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

Kandydata dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.